Rekonstrukce bazénů

Společnost Aquatech se zabývá  rekonstrukcí původních bazénů. Jedná se především o bazény vybudované zastaralými nebo nevhodnými technologickými postupy. Zejména se jedná o bazény betonové (opatřené různými nátěry), kachlíčkové, foliové nebo plastové (zhotovené z nevhodného plastu).

Rekonstrukce bazénů přichází na řadu tehdy, když se nám bazén již přestává líbit a nebo v případě, když už jeho technický stav je za hranicí životnosti (ztrácí se voda, odlupuje se folie, je prasklý, odpadávají kachličky...).

Velice často jsme oslovováni klienty, kteří vlastní bazény betonové, kachlíčkové, foliové ale i plastové a jsou před rozhodnutím, zda stávající nefunkční bazén úplně zrušit (což není bez finančních nákladů možné), nebo provést rekonstrukci.

Technologie opravy a rekonstrukce starých bazénů je prováděna několika technologickými postupy, které jsou určeny vždy po technické přejímce stávajícího bazénu. Je volena technologie, která je velmi šetrná k okolí bazénu a stávajícímu příslušenství bazénů. Součástí rekonstrukce bazénu bývá většinou i výměna stávajícího nevhodného a poškozeného potrubí. Pokud je stávající příslušenství bazénu technicky způsobilé (filtrace, schody, světlo) lze ho v rámci rekonstrukce bazénu zachovat, či vhodně doplnit novými technologiemi.

Výhoda rekonstrukce bazénu naší technologií je především ve finančních nákladech a v rychlosti provedené rekonstrukce bez větších stavebních úprav.

Postup pro objednání či navržení rekonstrukce bazénu:

- v poptávkovém řízení je velice vhodné aby poptávající zaslal fotodokumentaci stávajícího bazénu vč. příslušenství a to z několika pohledů

- je vhodné ze strany objednatele popsat způsob a rozsah poškození, či určit které příslušenství je nefunkční

- v případě, že má objednatel  svoji představu o konečném výsledku a požadavku rekonstrukce, toto sdělit v jednoduché podobě

- technik společnosti Aquatech dle obdržené dokumentace provede základní návrh řešení rekonstrukce a způsob jejího provedení, předem stanovíme které práce jsou nutné před rekonstrukcí ze strany majitele bazénu provést. Vypracujeme technický nákres změn a skutčného stavu po rekonstrukci

- Aquatech předloží základní cenový návrh

- souhlasí-li objednatel s cenovým návrhem je dohodnuta osobní schůzka na místě, kde se osobě sjednají konkrétní požadavky na rekonstrukci

- cena rekonstrukce je případně upravena o skutečný rozsah prací a předmětu díla

- poté je uzavřena smlouva o dílo, která kompletně řeší rekonstrukci vašeho bazénu a příslušenství

Kachlíčkové bazény Novinka

Kachlíčkové bazény

Společnost Aquatech se zabývá  rekonstrukcí původních bazénů. Jedná se především o bazény vybudované zastaralými nebo nevhodnými technologickými postupy. Zejména se jedná o bazény betonové (opatřené různými nátěry), kachlíčkové, foliové...
Kachlíčkové bazény Novinka

Kachlíčkové bazény

Společnost Aquatech se zabývá  rekonstrukcí původních bazénů. Jedná se především o bazény vybudované zastaralými nebo nevhodnými technologickými postupy. Zejména se jedná o bazény betonové (opatřené různými nátěry), kachlíčkové, foliové...
Betonové bazény Novinka

Betonové bazény

Společnost Aquatech se zabývá  rekonstrukcí původních bazénů. Jedná se především o bazény vybudované zastaralými nebo nevhodnými technologickými postupy. Zejména se jedná o bazény betonové (opatřené různými nátěry), kachlíčkové, foliové...
Betonové bazény Novinka

Betonové bazény

Společnost Aquatech se zabývá  rekonstrukcí původních bazénů. Jedná se především o bazény vybudované zastaralými nebo nevhodnými technologickými postupy. Zejména se jedná o bazény betonové (opatřené různými nátěry), kachlíčkové, foliové...
Foliové bazény Novinka

Foliové bazény

Společnost Aquatech se zabývá  rekonstrukcí původních bazénů. Jedná se především o bazény vybudované zastaralými nebo nevhodnými technologickými postupy. Zejména se jedná o bazény betonové (opatřené různými nátěry), kachlíčkové, foliové...
Vnější foliové bazény Novinka

Vnější foliové bazény

Společnost Aquatech se zabývá  rekonstrukcí původních bazénů. Jedná se především o bazény vybudované zastaralými nebo nevhodnými technologickými postupy. Zejména se jedná o bazény betonové (opatřené různými nátěry), kachlíčkové, foliové...
Vnitřní foliové bazény Novinka

Vnitřní foliové bazény

Společnost Aquatech se zabývá  rekonstrukcí původních bazénů. Jedná se především o bazény vybudované zastaralými nebo nevhodnými technologickými postupy. Zejména se jedná o bazény betonové (opatřené různými nátěry), kachlíčkové, foliové...